ಇದು ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿರದು ಅಂದ್ರೆ⚡Gamersಗಳಗೆ ಇದೇ ಸ್ವರ್ಗ⚡Omen 16 Laptop Powered by AMD RYZEN 6000 Processor

ಇದು ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿರದು ಅಂದ್ರೆ⚡Gamersಗಳಗೆ ಇದೇ ಸ್ವರ್ಗ⚡Omen 16 Laptop Powered by AMD RYZEN 6000 Processor

ಇದು ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿರದು ಅಂದ್ರೆ⚡Gamersಗಳಗೆ ಇದೇ ಸ್ವರ್ಗ⚡Omen 16 Laptop Powered by AMD RYZEN 6000 Processor unboxing in ಕನ್ನಡ | Kannada video(ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ) #RYZEN #AMD #RYZEN6000 #ZEN3 #RDNA2 #GAMING #PERFROMANCE #TEMPESTCOOLING OMEN 16 x AMD Ryzen™ 7 Buy in amazon :https://amzn.to/2TDphWC Had an opportunity to test out the new OMEN 16″ powered by AMD Ryzen™ 7 6800H processor…

Video About ಇದು ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿರದು ಅಂದ್ರೆ⚡Gamersಗಳಗೆ ಇದೇ ಸ್ವರ್ಗ⚡Omen 16 Laptop Powered by AMD RYZEN 6000 Processor

Details About ಇದು ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿರದು ಅಂದ್ರೆ⚡Gamersಗಳಗೆ ಇದೇ ಸ್ವರ್ಗ⚡Omen 16 Laptop Powered by AMD RYZEN 6000 Processor

ಇದು ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿರದು ಅಂದ್ರೆ⚡Gamersಗಳಗೆ ಇದೇ ಸ್ವರ್ಗ⚡Omen 16 Laptop Powered by AMD RYZEN 6000 Processor unboxing in ಕನ್ನಡ | Kannada video(ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ)
#RYZEN #AMD #RYZEN6000 #ZEN3 #RDNA2 #GAMING #PERFROMANCE #TEMPESTCOOLING
OMEN 16 x AMD Ryzen™ 7
Buy in amazon :https://amzn.to/2TDphWC

Had an opportunity to test out the new OMEN 16″ powered by AMD Ryzen™ 7 6800H processor gaming laptop.
AMD Ryzen™ 7 6800H processor features that will help take your experience to the next level:
1) OMEN Tempest Cooling with IR thermopile sensor, 4 thermal outlets, 5 heatpipes.
2) Ryzen™ 7 – 6000 Series Mobile processors based on 6nm, Industry leading manufacturing technology delivering great efficiency and longer battery life.
3) 40.9cm Display which is perfect for gamers and the laptop has a dynamic design

Check out the offers that are going on:
-HyperX accessories worth Rs. 8632 free
-Extended warranty at Rs. 299 for students
-Up to Rs. 23,000 off on exchange
-10% cashback up to Rs. 10,000 with certain banking partners

To check out the amazing offer on the laptop use this link: http://bit.ly/3gxMd56

Or else you can find and visit your nearest HP world store at: http://bit.ly/3EYaIlr

kannada tech videos
tech in kannada
Subscribe for More Videos..
♥ Email us at : [email protected]
▬▬▬▬▬ Share, Support, Subscribe▬▬▬▬▬▬▬▬▬
♥ instagram: https://www.instagram.com/sandeepvlogs
♥ Email us at : [email protected]
♥ subscribe : https://www.youtube.com/subscription_center?add_user=sandymater />♥ Facebook : https://www.facebook.com/techinkannada
♥ YouTube : https://www.youtube.com/techinkannada360
♥ twitter: https://twitter.com/sandeepvlogs

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *