ગુજરાત કોંગ્રેસના મહાસચિવ હરેશ વસાવા ભાજપમાં જોડાયા, કોંગ્રેસને મોટો ફટકો

ગુજરાત કોંગ્રેસના પ્રદેશ મહાસચિવ હરેશ વસાવા શનિવારે ભાજપમાં જોડાયા હતા.

– ગુજરાત કોંગ્રેસના પ્રદેશ મહાસચિવ હરેશ વસાવા ભાજપમાં જોડાયા છે.

વસાવાના ભાજપમાં જોડાવાની જાહેરાત સુરતમાં ગુજરાત ભાજપના પ્રમુખ સી.આર. પાટીલ

– સાથેની બેઠક દરમિયાન કોંગ્રેસમાંથી રાજીનામું આપ્યા બાદ કરવામાં આવી હતી.

– વસાવા ગુજરાત કોંગ્રેસમાં એક મહત્વપૂર્ણ વ્યક્તિ હતા અને તેમના જવાથી પાર્ટીને મોટો ફટકો પડ્યો છે.

ભાજપને આગામી ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં મોખરે રહેલો પક્ષ માનવામાં આવે છે

અને વસાવાના જોડાવાથી પાર્ટીની તકો વધુ મજબૂત થશે.