ગુજરાતી પત્ની-હત્યારો FBIની સૌથી વધુ ખોવાયેલી યાદીમાં!

ગુજરાતી પત્ની-હત્યારો ભાદ્રેશ પટેલ FBIની સૌથી વધુ ખોવાયેલી યાદીમાં છે

– તેણે 2015માં તેની 21 વર્ષીય પત્ની પાલકની હત્યા કરી હતી અને ત્યારથી તે ભૂગર્ભમાં છે.

– FBI અધિકારીઓ તેને શોધવા માટે અથાક પ્રયાસો કરી રહ્યા છે.

– તેણે અમેરિકા છોડવામાં મદદ કરવા માટે પંજાબી મૂળના માનવ તસ્કરની મદદ લીધી હોવાનું મનાય છે.

– તેણે સૌ પ્રથમ એક્વાડોરમાં તેના સંબંધીઓ સાથે આશરો લીધો હોવાનું માનવામાં આવે છે અને પછી કેનેડા ગયો હોવાનું માનવામાં આવે છે.

– તેના વર્તમાન ઠેકાણા અંગે હજુ સુધી કોઈ જાણકારી નથી.

ગુજરાતી પત્ની-હત્યારો ભાદ્રેશ પટેલ FBIની સૌથી વધુ ખોવાયેલી યાદીમાં છે