મગનીફિસન્ટ ખજાનો: 140-ફીટનો શિપરેક 1881ની આવાજવણીમાં, જે આજે પણ સજીવ છે

– શિપ નાવ: Trinidad એવો એક સ્વિમિંગ શિપરેક છે જે 1881 માં લેક મિશિગનમાં ડૂબ્યો હતો.

– શિપરેક 2023માં વિશેષગત શોધમાં આવ્યો છે અને તે 10 માઇલ દૂરને વિસ્કોન્સિનની તટ પર મળ્યો છે.

– શિપરેકની વાતચીન ખજાનીઓને અહિયાં મોકલેલી છે, જે કૅબિનેટમાં રાખવામાં આવે છે.

– શિપરેક 300 ફીટ ઊંચા પાણીમાં મળ્યો છે અને તેનું ખુબ ચાંપીને જોય છે, જે એક બોતલમાં જેમ લાગે છે.

આ શિપરેક 1867 માં William Keefe દ્વારા બનાવવામાં આવ્યો હતો અને તે મિલવામાં આવ્યો હતો મિલવોકે, શિકાગો

– અને Oswego, ન્યૂ યોર્કની ધાનયાની ગ્રેન વ્યાપારમાં વપરાયો હતો.