વિમોચન: "બાયોહેઝાર્ડ મુદ્દો સાથે યુએસ ફ્લાઇટની આત્મકથા!"

– યુએસ ફ્લાઇટ, પેસેન્જરની ડાયરિયાથી કરવાનું આત્મકથા અને વિમોચન આપ્યું.

– ડેલ્ટા એયરલાઇન્સની ફ્લાઇટ, પ્રસવી જવાની મુદ્દતીથી અટલાંટાને પાછો ફરી આવી. – 

– ફ્લાઇટને 5 કલાકની સફાઈ માટે પેસેન્જરની ડાયરિયાનો કારણ માન્યો. – – 

– માત્ર 2 કલાક પ્રવાસ પર વિમોચન અને 5 કલાકની સફાઈથી પ્રારંભ. – 

– પ્રવાસીઓ, સંકટની અનુભૂતિઓ સમજ્યું છે કે વાયુમાન ને કાગળની તૌકો અને સુગંધિ ડિસઇન્ફેક્ટન્ટનો ઉપયોગ કરીને પ્રશ્નકર્તાને દિક્કર નથી. – 

– માણવરેશીઓને અટલાંટામાં ઉતર્યો વખતે એક અપભ્રંશ પેપર "રનર" મૂક્યો છે, જે પેસેન્જર્સને પ્રવેશની સમયે આંદરાયો પડ્યો છે. – – 

– યુકે ન્યૂઝપેપરની રિપોર્ટ માં મળેલ આડિયો રેકોર્ડિંગમાં પાયલટ અને વાયુયાત્રા નિગરાણી વચ્ચે ફળવણીઓ બતાવ્યું છે. – 

– પાયલટે કહ્યું છે, "આ માત્ર એક બાયોહેઝાર્ડ મુદ્દો છે. અમને માણસની ડાયરિયાથી ફ્લાઇટ પરત આવવામાં મદદ કરી છે, તેમ કે અમે અટલાંટામાં પરત આવ્યા છ્યું." – 

– અટલાંટા વેબસાઇટમાં સુધારવા માટે 14.35 અને 0.41% વૃદ્ધિ. – 

– આપત્તી ગુમ્માં, સ્વાર્થ્ય અને વાણિજ્યિક સમાચાર સાથે સમગ્ર અદ્યતન પ્રમુખ સમાચારોનો આધાર રાખો અને જાહેરાતો અને અપડેટ મેળવો. – 

– વેબસાઇટના અહેવાલો મેળવવા માટે ફ્રી સબ્સ્ક્રાઇબ કરો. – 

– સુપર્ડ લિંક: રિલાયન્સ, NVIDIA પાર્ટનર બનવા માટે એક્ચ્યુઅલ આઈન્ટેલિજન્સ અગ્રેસમેન્ટ | 8 સપ્ટેમ્બર 2023 – 

– રૂપી 26 પૈસા વધાર્યું, સવારે 82.95 મુકાબલે; અપત્તે 0.27% કમી | 8 સપ્ટેમ્બર 2023 – 

– તમિલ એક્ટર-ડિરેક્ટર G મારિમુથુ, આખરીની વખત જોઈને જવાનો મળ્યો છે, રજનીકાંત્નો શ્રદ્ધાંજલિ | 8 સપ્ટેમ્બર 2023 – 

– ગોલ્ડમન સેક્સ યોજનાનો નવો આવતો મુદ્દો, મહિને આગળ નો મહિનો મુકાબલે અંદર દિસ્મિસ કરશે | 8 સપ્ટેમ્બર 2023 – 

– EMS IPO પૂરી સબ્સ્ક્રાઇબ થયો: GMP, સમીક્ષા, સબ્સ્ક્રાઇબ સ્થિતિ, અન્ય વિગતો 10 પોઇન્ટમાં. લાગે તો અર્જી કરો અથવા નહીં? | 8 સપ્ટેમ્બર 2023