શ્રાવણ યાત્રા પર હુમલો: ખેડામાં મદરેસા પરથી પથ્થરમારો, 10 લોકો ઘાયલ

– ગુજરાતના ખેડામાં શ્રાવણ મહિનાના અંતિમ દિવસે ધાર્મિક શોભાયાત્રા દરમિયાન પથ્થરમારો કરવામાં આવ્યો હતો.

– એક મદ્રેસામાંથી ભગવાન શિવની શોભાયાત્રા પર પથ્થરમારો કરવામાં આવ્યો હતો.

– ઓછામાં ઓછા 10 લોકો受伤 થયા હતા, જેમાં એક પોલીસ અધિકારી પણ સામેલ હતો.

સત્તાવાળાઓ આ ઘટનાની તપાસ કરી રહ્યા છે,

જે સાંપ્રદાયિક અથડામણ હોવાનું માનવામાં આવે છે.

ગુજરાતના ખેડામાં ધાર્મિક શોભાયાત્રા પર પથ્થરમારો કરવામાં આવ્યો હતો,

જેમાં 10 લોકો受伤 થયા હતા, જેમાં એક પોલીસ અધિકારી પણ સામેલ હતો.

સત્તાવાળાઓ આ ઘટનાની તપાસ કરી રહ્યા છે, જે સાંપ્રદાયિક અથડામણ હોવાનું માનવામાં આવે છે.