"Aprovació Històrica: Exoneració de Nòmines Ampliada per a 17 Sectors i Reducció d'Alíquota Previdenciària fins al 2027!"

– La Cambra aprova un projecte de llei que amplia l'exoneració de les nòmines per a 17 sectors econòmics.

– El dictamen aprovat també busca reduir l'alíquota de la contribució de la seguretat social per a tots els municipis brasilers fins al 2027.

– La data de la notícia és el 30 d'agost de 2023.

– El benefici fiscal de l'exoneració de les nòmines es va establir fa 12 anys i és aplicable a 17 sectors diferents de l'economia.

– S'informa sobre les mesures econòmiques proposades pel govern Lula per recaptar 168.000 milions de reais per afrontar el dèficit de les finances públiques el 2024.

– L'empresa aèria Emirates anuncia un nou avió amb una classe addicional a les econòmiques, executives i de primera classe.

– Es destaca un llibre escrit per un professor de filosofia japonès que qüestiona la capacitat del capitalisme per resoldre problemes i parla de la desil·lusió creixent amb el sistema econòmic actual al Japó.

– La notícia sembla tenir una relació amb polítiques econòmiques i fiscals a Brasil.

– Es discuteixen altres notícies d'economia com les mesures proposades pel govern Lula i les innovacions de l'empresa aèria Emirates.